Welcome to Community
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!LOGINREGISTER
Sign in to follow this  
asdfa

(TS) Regulament / Rules

Recommended Posts

                  (RO)NGzaYYj.jpg

Important:

1. În cazul în care sunteți deranjati pe unul din canalele publice/private, vă rugăm contactați un  Detinator,Fondator.AdministratorSuperModerator ,Moderator sau un Helper.
2. Nu percepem niciun fel de taxă pentru canalele permanente.
3.Nu tratați un membru al Administratiei RealGaming cu disrespect, în caz contrar se vor aplica sancțiuni.

 

Regulament General:

-TS.REALGAMING.RO este un server public, unde orice utilizator poate intra !
-Nu folosiți nickname-uri jignitoare/obscene sau descrieri de acest fel.
-Nu folosiți avatare jignitoare/obscene !
-Evitați să folosiți un limbaj jignitor !
-Nu puneți muzică pe canale fără acordul Fondatorului de canal !
-Nu vă plimbați de pe un canal pe altul, deranjând utilizatorii mai multor canale.
-Reclama duce la banarea permanentă atât pe TeamSpeak cât și pe forum !Regulament STAFF :

Stați pe server doar cu nick-ul pe care ați primit gradul respectiv !
Interveniți doar atunci când sunteți contactați !
Nu intrați pe alte canale dacă nu aveți aprobare de la adminul/fondatorul canalului respectiv !
Nu aveți voie să va dati channel admin pe diverse canale !
Nu faceți canale la Utilizatori, decât daca există o cerere pe forum !
Răspundeți cât mai civilizat oricărui player indiferent de circumstanțe.
După ce ați creat un canal pe TS aveți obligația să vă scoateți "Fondatorul" după respectivul canal !
Pe "Camera Administrativă" au voie doar "Detinatorii și Fondatorii" restul nu au voie.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(EN)

Important:

 

1. If you are upset about a public / private channel, please contact an Owner, Founder.Administrator, SuperModerator, Moderator or Helper.
2. We do not perceive any fees for permanent channels.
3. Do not treat a member of the RealGaming Administration with disrespect, otherwise sanctions will be applied.

 

 

General Regulations:

 

-TS.REALGAMING.RO is a public server where any user can enter!
Do not use offensive / obscene nicknames or descriptions of this kind.
Do not use offensive / obscene avatars!
-Wait to use offensive language!
- Do not put music on the channels without the Channel Founder!
Do not walk from one channel to another, disturbing multiple channel users.
-Reclamation leads to permanent ban on both TeamSpeak and forum!

 


STAFF Regulation:

 

Stay on the server only with the nick you received the grade!
Only intervene when you are contacted!
Do not enter other channels unless you have permission from the channel admin / founder!
You are not allowed to give channel admin on various channels!
Do not make channels to Users unless there is a forum request!
Respond as civilized as possible to any player in any circumstances.
Once you've created a TS channel, you have to remove the "Founder" after that channel!
Only the "Owners and Founders" of the "Administrative Chamber" are allowed to do so.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this